تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - آقا محمد خان قاجار دانشمند بود یا جنگ جو (نقل از کتاب خواجه ی تاجدار) شماره ی 1

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

آقا محمد خان قاجار دانشمند بود یا جنگ جو (نقل از کتاب خواجه ی تاجدار) شماره ی 1
آقا محمد خان قاجار سر سلسله ی قاجاریه

علاقه به آباد کردن املاک داشت مگر املاکی را که در هنگام جنگ بر اثر مقاوت حریف به دست او ویران می شد بعد از آقا محمد خان قاجار هیچ یک از سلاطین قاجاریه علاقه به آبادی املاک وتوسعه زراعت نداشت ولی آقا محمد خان قاجار در  هرجا که دارای ملکی بود برای آبادانی آن کوشید آن مرد خواجه همانطور که از لحاظ رعایت بهداشت یک قرن و نیم از مردم زمان خود جلو بود خیلی ها اورا اولین دکتر تغذیه مینامند زیرا او همیشه غذای خود را قبل ا زخوردن با ترازو اندازه می گرفت تابه قول در باریانش مبادا لقمه ای بیشتر بخورد اما اینطور نبود او از مادر خود جیران که زنی کامل از همه لحاظ بود این چیز هارا یاد گرفته بود وحتی به خاطر این عادت پسندیده معروف شده بود که مردی خسیس است ولقمه ای بیشتر نمی خورد تا مبادا از خزانه اش پولی کم شود اما همیشه در دربار ان غذا به خوبی وه اندازه ی زیاد صرف می شد اما خود به اندازه می خورد آن مرد از لحاظ بهداشت چیزهاییی می دانست که حتی اروپاییان هم درآن زمان نمی دانستند از لحاظ کشاورزی هم خیلی بر مردم عصر خود بر تری داشت و اولین کسی است که خاک شناسی را ابدا کرده است (درشرق یا حداقل در ایران)  آن می فهمید که زارع باید خاک زمین خودرا بشناسد وبه داند که چه باید در زمین خود به کارد البته اسلوب او در آن زمان با این زمان تفاوت داشته وعلمی نبوده است روش آقا محمد خان به شرح زیر است

او زارعین را وامیداشت که مقداری از خاک مزرعه خود را سرند کنند وبعد از آن روی یک زنبه بزرگ قرار دهند طوری که زیر زنبه خالی باشد آنگاه به ملایمت به وسیله ی آب پاش روی آن آب به پاشند و آنقدر به آب پاشیدن ادامه بدهند که قطرات اب از زیر زنبه به درون ظرفی که در آنجا گذاشته اند بریزند بعد ازاین که مقداری آب در آن ظرف جمع شد به آنها می گفت آب را به چشند اگر اب شور بودبه آنه می گفت این زمین برای کشت هندوانه وخربوزه خوب است و اگر آب کشتزار تلخ بود می گفت می توانند در آن پنبه به کارند واگر ترش بود میگفت این کشتزار برای کشت گندم وجو مناسب است از این روش کشاورزان ایرانی  اطلاع پیدا کرده بودند وبعد ها از این روش در اروپا هم استفاده شد آقا محمد خان قاجار در هیچ مدرسه درس خاک شناسی را نخوانده  وهر آنچه ن می گفت با توسط هوش واستعداد درونی خود به آن راه یافته بود
منتظر ادامه ی این مقاله درپست های آینده بمانید[ چهارشنبه 22 خرداد 1392 ] [ 04:49 ب.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ نظرات() ]