تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - آقا محمد خان قاجار دانشمند بود یا جنگ جو (نقل از کتاب خواجه ی تاجدار) شماره ی 2

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

آقا محمد خان قاجار دانشمند بود یا جنگ جو (نقل از کتاب خواجه ی تاجدار) شماره ی 2
اطلاعات ومعلومات آقا محمد خان قاجار

آقا محمد خان قاجار در زمانی که در اسارت کریم خان زند  بود مشغول به تحصیل در تهران شد وبعد از آن هم همراه کریم خان زند به شیراز رفت وبه ادامه تحصیل خویش در شیراز پرداخت به همین جهت سطح علمی او تا جایی بالا رفتکه او تبدیل به معتمد تملمی علما وبزرگان شیراز وتهران گردید وهمه آقا محمد خان را می شناختند ونسبت به او احترام می گذاشتند واین باعث شد آقا محمد خان قاجار در دل کریم خان زند حا باز کند وکریم خان زند دیگر با او مثل اسیر برخورد نکند وحتی گاهی اوقات کریم خان زند در امور مهم حکومتی نیز از او بهره می برد واز علم او استفاده می کرد
یک روز در مجلس کریم خان زند صحبت بر سر  حکومت ها وخلفای بعد از اسلام بود کریم خان زند می پرسد طولانی ترین سلسله ی بعد از اسلام کدام سلسله بوده است چند تن از غلما که در مجلس حظور داشتن گفتند که بعد از اسلام هیچ سلسله ای به اندازه ی عباسیان بر ایران حکومت نکرد زیرا آن ها به مدت پانصد سال بر ایران حکومت کردند آقا محمد خان قاجار در در بار کریم خان زند کم صحبت می کرد وهرگاه صحبتی می کرد چیزی می گفت که قابل شنیدن باشد گفت:اگر کریم خان اجازه بدهند من بگویم که بعد از اسلم بیشترین سلیله وخلیفه حاکم بر ایران کدام بود کریم خان سرش را به نشانه ی رضایت تکان داد آقا محمد خان گفت  ملوک پادوسیان در زمان بعد از اسلام بیشترین حکومت را بر ایران کرد وکیل الرعایا گفت من تاکنون نام چنین سلاسله ای را نشنیده ام  واز  حضار پرسید آیا تاکنون نام این سلسله را شنیده اید دوتن از حضار گفتند نام این سلسله را در کتابی خوانده اند وبعد کریم خان گفت پادوسیان چه کسانی بودند ودر کجا زندگی می کردند آقا محمد خوان گفت  آنه ا در طبرستان حکومت حکومت می کردن واز این جهت آنان را ملوک پادویسان می نامند چونه اولین پادشاه آنها نامش ملوک بوده است کریم خان که از اطلاعات آقا محمد خان حیرت زده شده بود از خواجه ی تاجدار توضیح بیشتر خواست آقا محمد خان گفت: بعد از این که اعراب وارد ایران شدند پادشاه گیلان مردی بود به اسم گیگ گاوبازوبعد از مرگش سلطنت گیلان به پسرش دابویه رسید
وبرادرش موسوم به پادوسیان با دابویه اختاف پیدا کرد وپادوسیان بر اثر این اختاف به طبرستان رفت ودر منطقه ای به نام رستمدار خود را پادشاه طبرستان خواند
وسی وپنج پادشاه از پادوسیان یکی پس ا زدیگری د رمازندران حکومت کردند   وکریم خان زند آقا محمد خان قاجاررا مورد تحسین قرار داد
منتظر ادامه ی این مقاله در پست های آینده باشید


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 11:28 ق.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ دیدگاه شما() ]