تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - اقا محمد خان قاجار(3)

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

اقا محمد خان قاجار(3)
شخصیت آقا محمد خان قاجار شناخته نشد ه بو د ونشده ونخواهد شد وهیچکس نفهمید مردی که مطالعات فراوان واطلاعات زیادی داشته چگونه یک دفعه کینه ای شد وآنگونه سنگ دل شد پیش  ازاین باید گفته شود آقا محمد خان خواجه بود یعنی نه مرد بود نه زن یعنی نه احساسات زنانه داشت ونه مردانه وبا چیز هایی که احساسات یک زن ومرد عادی را تحریک می کرد تحریک نمی شد  اما آقا محمد خان قاجار بعد از یک مدت از حکومتش  دچار خیانت های زیادی قرار گرفت از طرف نزدیکان و معتمدینش واین ان مرد را خشن تر کرد وکاری کرد که دیگر به کمتر کسی اعتماد کند آقا محمد خان قاجار در طول حکومتش چندین بار مورد خیانت برادران ووالیانش قرار گرفت.

من تاکنون درباره ی خوبی های آقا محمد خان بسیار گفته ام  این خوبی ها مانع فراموشی خون خواری او نمی شود که یکی از آن ها کشتار کرمان بود  البته مورخان  علت کشتار کرمان را به علت پناه دادن آن مردم به لطفعلی خان ذکر کردند  از لحاضی می توان این علت مورخان را قبول کرد  آقا محمد خان به علت خواجه بودن زیبایی اش را از دست داد اما لطفعلی خان زند جوانی زیبا خوش صدا وخوش اخلاق بود وهمین کینه  آقا محمد خان را نسبت به او زیاد تر کرد چون آقا محمد خان زشت صدایی مانند پیرزنان داشت و به طوری از لطفعلی خان کینه به دل گرفته بود که چندین بار گفته بود اگر من لطفعلی خان را زنده گیر بیاورم  تا وقتی که زنده ام واو توان دارد که زیر شکنجه طاقت بیاورد هرروز اورا جلوی خود می نشانم ومی گویم جلادان اورا شکنجه کنندد ومن لذت ببرم

شرح حادثه کرمان بسیار نا خوشایند است در زمان قدیم که نابینا کردن رواج داشت جلاد میل نازکی را در آتش می گذاشت تا قرمز شود وبر روی حدقه می کشید تا نا بینا شوند  اما آقا محمد خان آن روز دستور داد  که دست وپای مردان را ببندند وبه پشت بر زمین بخوابند جلاد برروی قفسه سینه ی آنه بنشیند با انگشتانش چشم را از کاسه در بیاوردوبعد با خنجر رابطه را با کاسه چشم قطع کنند ومردان از شدت درد فریاد می زدند وبه هم می خوردن وروی هم می غلطیدند وجلادان اجازه نمی دادند که بعد از نابینا کردن طناب ها باز شوند  ووقتی که تمام مردان یک منطقه را نا بینا می کردند اجازه باز کردن طناب هارا می دادند واجازه می دادند که بر روی چشم مرحمی گذارده شود خیلی ها از شدت درد طاقت نیاوردند وهمان روز یا چند روز بعد در اثر عفونت در گذشتند این حادثه هیچ زمان علی رقم تلاش شاهان قاجاریه برای پاک کردن حافظه مردم از بین نرفت وهنوز همه مردم از آن اطلاع دارند

آقا محمد خان با اینکار می خواست مردمی را که به دشمنش پناه داده بودند مجازات کند اما این کار کمی غیر عادی بود کمی نه بسیار غیر عادی بود آقا محمد خان با این کار نام خود را به ننگ در تاریخ ثبت کرد  قضاوت در باره ی آن مرد محال است

منتظر ادامه ی این مطلب در پست های آینده باشید[ جمعه 28 تیر 1392 ] [ 10:27 ب.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ دیدگاه ها() ]