تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - سرانجام تیمور لنگ ، مردی كه دست او به خون هزارن بیگناه آغشته بود......

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

سرانجام تیمور لنگ ، مردی كه دست او به خون هزارن بیگناه آغشته بود......


 

مقبره تیمور در سمرقند

تیمور با لشكری چهارصدهزار نفری در 23 جمادی الاول سال 807 به قصد لشكر كشی به چین ، به كنار رود سیحون رسید

زمستان فرا میرسید اما او با خیره سری عزم را بر این سفر جزم كرده بود. زمستانی بس سهمگین بود. تیمور دستور داد كه روپوش خیمه ها را اضافه كنند و درون خودها و زره ها را از پارچه های ضخیم آستر بیاندازند تا در مقابل سرما مقاومت كند اما شدت سرما بیش از اینها بود كه این چاره اندیشیها جوابگوی آن باشد و سرتاسر زمین را برف پوشانده بود

نفس بر ریش و سبیل مردان جنگی او می افسرد و یخ میزد

لشكریان او از آسیب سرما مثل برگ درختان به زمین میریختند اما او همچنان لاف میزد و به سپاهیان میگفت كه سرما را به چیزی نگیرید و پیش میرفت

بسیاری از لشكریان تلف شدند و او همچنان به راه خود ادامه میداد تا این كه به محلی بنام «اترار» رسیدند

و حال ماجرای مرگ تیمور از زبان ابن عربشاه :

..... تیمور اگرچه به ظاهر از سرما در امان بود اما بر آن شد كه درون خود را نیز از گزند سرما پاس دارد پس دستور داد كه چكیده ای از شراب مخصوص بگیرند و داروهای گرم مزاج به آن بیامیزند «و خدا نخواست روحی چنان پلید،از كالبدی ناپاك بیرون شود مگر با صفات پست و و ناپاكی»

پس از آن باده جام های پیاپی نوشید و پیاله های دمادم در كشید

نه پروای كار لشكریان كرد و نه از حال ایشان خبر گرفت

آن عرق در عروق و جوارحش اثر بخشید و بر بنیاد جسم و بنای كالبدش راه یافت. پس پزشكان را خواست و ماجرای درد خویش بازگفت.

آنان در آن سرمای سخت زمستان یخ بر پهلو و شكمش گذاشتند و تا سه روز بدینگونه لخت لخت خون از دهان فرو میریخت و پشت دست پشیمانی به دندان گزید تا به دیار بدبختی و رسوایی شتافت و از آنهمه مال و فرزند و خانمان هیچ یك به كار وی نیامد. این واقعه در شب چهارشنبه هفدهم شعبان سال 807 رخ داد

تیمور را در سمرقند و در آرامگاهی كه برایش ساخته بودند به خاك سپردن و عجیبتر اینكه مشتی از بیخبران قبر این مرد جنایتكار را مركز نذر و نیاز و خواستن حاجت ها قرار دادند!!!!![ چهارشنبه 29 آبان 1392 ] [ 04:08 ب.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ دیدگاه شما() ]