تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - آقا محمد خان قاجار (4)(اوضاع کرمان در زمان حمله آقا محمد خان)

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

آقا محمد خان قاجار (4)(اوضاع کرمان در زمان حمله آقا محمد خان)
تا کنون بسار درباره اقا محمد خان به صحبت پرداختیم وسعی کردم که تا جایی که امکان دارد چهره ای که مردم از آقا محمد خان متصورند تغییر پیدا کند. کرچه که هیچکس منکر خون خواری های این فرد نیست  اما سعی کنیم قضاوت های تاریخی مان هم با دیدن خوبی ها وهم با دیدن بدی ها باشد وهیچگاه یادمان نرود که قرار است آیندگان نیز درباره ماقضاوت کنند. من در قسمت  قبل خلاصه ای از محاصره کرمان گفتم شاید بد نباشد بدانیم که در آن زمان مردم از فرط گرسنگی در کنار جوی ها در کوچه ها وخیابان ها جان می دادند وحتی برخی به خوردن برگ های درخت روی آورده بودند تا جای که به گفته مورخان دیگر حتی درختی هم در کرمان باقی نمانده بو ومردم از چوب درختان نیز می خوردند . واز فرط ازدیاد اجساد مردم علما فتوا دادند که بدون غسل وکفن مردم را دفن کنند محاصره کرمان برای مردم بسیار تلخ بود زیرا این چهارمین سال پیدر پی بود که مردم در قحطی به سر می بردند ودربهار سالی که آقا محمدخان کرمان را محاصره کرد وتا سه سال قبلش مردم کرمان دچار قحطی شدید شده بودند ومنابع غذایی نداشتند ومناع غذایی هرکس به فدر روز بود  ویک بار مردم در زمان شاه عباس دچار قحطی شده بودند که درآن دوره شاه عباس مالیات ده سال آن هارا بخشید ودستور داد کمی به آنها کمک شود  بارها گفته ام که آقا محمد خان در زندگی اش خوشی ندید از طرف برادرانش از طرف حاکمان ومعتمدانش مورد خیانت قرار گرفت واین ها تاثیرات بدی بر روی این مرد گذاشته اند وتمسخر شدن آقا محمد خان توسط مردم که مردی خواجه است ولیاقت پادشاهی ندارد وبه ویژه از طرف مردم کرمان که حتی او را آغا خطاب می کردند گفته شده که در زمان محاصره تا مدت ها تونل زیر زمینی درزیر شهر وجود داشته که از طریق آنها به مردم آذوقه می رسیده واین باعث طولانی تر شدن محاصره وعصبانیت آقا محمد خان شده بود گفته شده در دوران محاصره زنان کرمان در بالای در وازه های شهر شعر می خواندند وآقا محمد خان را مورد تمسخر قرار میدادند پس از شناسایی راه های خروجی شهر توسط سربازان آقا محمد خان  دیگر امید مردم کرمان نا امید شد آنها فکرمی کردند که از طریق این راه ها می توانند آقا محمد خان را تا مدت ها پشت دروازه شهر نگه دارند تا از محاصره منصرف شود  اما آقا محمد خان به دلیل کینه ای که در مقالات قبل گفتیم نسبت به لطفعلی خان داشت حاضر به پایا ن محاصره نبود.)     (منتظر ادامه این مطلب درپست های آینده باشید.)

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 03:50 ب.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ نظرات() ]