تبلیغات
همه چیز در باره ی تاریخ - چرا آقا محمد خان خواجه شد ؟

همه چیز در باره ی تاریخ

حب الوطن نصف الایمان دوست داشتن وعلاقه به کشور نیمی از ایمان است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله

چرا آقا محمد خان خواجه شد ؟
موضوع خواجه شدن آقا محمدخان درتواریخ مسکوت مانده است وفقط نویسنه کتاب (روضه الصفا) این موضوع را در کتا ب خود ذکر می کند  ومی گوید که عادلشاه(قاتل نادر شاه وجانشین او تا مدت کوتاهی ) در سن 7 یا 8 سالگی آلت تناسلی اورا قطع کرده است اما این دلیل رد می شود چرا که اگر هدف جهان سوز شاه از بین بردن نسل محمد حسن خان قاجار (پدر آقا محمد خان ورئیس ایل قاجار)بوده پس چرا برادر بزرگتر آقا محمد خان یعنی  حسین قلیخان(جهانسوز شاه پدر فتحعلی شاه ) را خواجه نکرد
اما گولد اسمیت فرانسوی در کتاب خود می نویسد آقا محمد خان در حین زد وخورد با سربازان محمد خان سواد کوهی حاکم مازندرا ن خواجه گردیده است. بارها پیش آمده که جنگجویان در جنگ ها در اثر اصابت شمشیر یا تبر خواجه شده اند پس این دلیل دور از عقل نیست اما باتوجه به تاریخ تولد آقا محمد خان  درآن زمان که گولد اسمیت نوشته آقا محمد خان مردی بیست ساله بوده وچون در ایران قدیم پسران ودختران زود در  حدود 14 تا 15 سالگی ازدواج می کردند در نتیجه درآن هنگام  آقا محمد خان 19 تا بیست ساله بوده پس باید صاحب بچه می بود پس این روایت هم قبول نمی شود
در بین روایت های مربوط به قتل آقا محمد خان قاجار روایت تیلورطامسون  انگلیسی از همه بیشتر مورد قبول است
خلاصه روایت تیلور طامسون از این قرار است  :شیخ علی خان زند که مثل سایر افراد دودمان زندیه زیبا بود صاحب دختری زیبا نیز بود وآقا محمد خان قاجار عاشق او شد  وجون آقا محمد خان هم  قبل از خواجه شدن بسیار زیبا بود دخترک هم عاشق آقا محمد خان شد  وآنگاه بدون اینکه مراسم عقد را به جای بیاورند با هم روابط جنسی نا مشروعی داشتند  ودر آن زمان کسی که مرتکب زنا می شد می بایست حتما خواجه شود در نتیجه آقا محمد خان خواجه شد .
پایان[ چهارشنبه 4 دی 1392 ] [ 09:09 ب.ظ ] [ جستجو گر تاریخ ]

[ نظرات() ]